Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Виховна робота

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено ‘’Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України’’. Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей учнів (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів) за напрямами:
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
- ціннісне ставлення до себе.

Організація виховної роботи у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 88  імені О.Г. Зубарева здійснюється згідно з нормативно-правовими документами:

 

1.     Конституції України;

2.     Закону України “Про загальну середню освіту”;

3.     Закону України “Про позашкільну освіту;

4.     Закону України „Про охорону дитинства;.

5.     Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення»;

6.     Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”;

7.     Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

8.     Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1989 року;

9.     Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти,  затвердженої колегією Міністерства освіти і науки України 28.02.1996;

10.            Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

11.            Концепції громадянської освіти в Україні;

12.            Сім’я і родинне виховання. Концепція;

13.            Обласної програми «Українська родина»;

14.            Комплексної програми профілактики правопорушень в Харківській області на 2011-2015 роки»;

15.            Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки;

16.            Міської Комплексної програми “Назустріч дітям” на 2011-2015 років”;

17.            Положення про класного керівника навчального закладу загальної середньої освіти.

 

Виховна тема школи: формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

 

- формування національної свідомості і людської гідності;

- формування політичної і правової культури (поваги до Конституції, законів 

України, державної символіки, правових норм тощо);

- формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та

свободами і громадянською відповідальністю;

- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного

формування власної світоглядної позиції;

- формування умінь, необхідних для участі учнів у суспільстві, реалізації його

ідеалів і цінностей;

- виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і

зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до

інших культур і традицій;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її

здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції;

- формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності

гармонійних відносин з природою;

- розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона й зміцнення фізичного,  

психічного здоров’я учнів;

- формування загальношкільного колективу на засадах учнівського

самоврядування.

 

 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В ШКОЛІ